app live
avatar
VÒNG QUAY MAY MẮN QUAY LÀ TRÚNG IPHONE 14 PROMAX TỔNG GIÁ TRỊ HƠN 4 TỈ ĐỒNG

bangchu 64 29th Nov, 2022

Markup 0.46 KB
Loading Please wait...
app live
Description

Tiếp thêm niềm vui của chương trình “Đẩy mạnh khuyến mãi, chớp ngay ưu đãi - Giảm đến 49%++”, KingSport tổng động viên tinh thần khách hàng cả nước với “VÒNG QUAY MAY MẮN - Quay là trúng!”, tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỉ đồng.

To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Comments
Your message is required.
Markdown cheatsheet.

There are no comments yet.